Den første internasjonale Down syndrom-dagen ble holdt 21. mars 2006 – og over hele verden har dagen allerede blitt en innarbeidet som en dag for feiring og opplysning. I desember 2011 erklærte FN’s generalforsamlingen 21. mars for Verdensdagen for Down syndrom.

Datoen for Verdensdagen for Down syndrom 21. mars henspeiler på kromosompar 21 og skal brukes til å spre kunnskap om diagnosen.

Viste du at:

Down syndrom er en diagnose som forårsaker intellektuell funksjonsnedsettelse.
Syndromet forårsakes av en endring i arvestoffet i cellene slik at barn blir født med et helt eller deler av et ekstra kromosom 21. Cirka 1 av 1000 barn fødes med Down syndrom.

Down Syndrom er IKKE en sykdom slik mange tror, men en kromosomfeil.

Kunnskapen om syndromet har økt vesentlig de siste 20 årene. Samtidig har internasjonal forskning bidratt til et bedre og lengre liv for de som lever med diagnosen. Det finnes ingen helbredende behandling, men tidlig innsats kan bedre livskvaliteten og danne grunnlag for et verdig og meningsfullt liv.

Fra 1. mars, vil EDSA vise en serie på 21 bilder, med stemmen til hva mennesker med Down syndrom fra hele Europa ønsker å si, hvordan de ønsker å delta i sine samfunn, hva som er deres håp, ønsker og behov for fremtiden. De ønsker å bli hørt og kunne påvirke regjeringens politikk og handling, og vil være med på en full og lik linje med andre, og i alle aspekter av samfunnet. De bør bli respektert og tatt på alvor. Stemmene deres teller!

Bildeserien kan dere se her.

Du kan også følge med på «Et dagsverk for Down».

Det vil også være mange andre aktiviteter denne dagen.

 

Diverse videoer: