Landskonferansen 2018 avholdes på Scandic Havet i Bodø, den 12 – 14 april 2018.
Du kan melde deg på landskonferansen og lese mer på http://www.lk2018.no