Kjære alle medlemmer i Norsk nettverk for Downs syndrom!

Det nye styret har tatt fatt på arbeidet og har hatt to møter. Vi bruker nå tid på å skaffe oss oversikt over pågående aktiviteter og utvikle en handlingsplan. Handlingsplanen skulle ha vært vedtatt på årsmøtet, styret fikk mandat til å utvikle denne. Vi ser for oss at den blir klar høsten 2018.

Styret består av Jan Opdal-styreleder, Anne Grethe Einang-nestleder, Randi Ødegaard -økonomiansvarlig, Karianne Hjørnevik Nes-sekretær, Kjell Vestnes , Marte Goksøyr, Magne Ilsaas, Randi Dolven og Camilla Bieske. 

 

Framover vil styret bruke tid på å utvikle en organisasjonsmodell i samarbeid med Ups and Downs foreningene, bidra til å arrangere landskonferanse (ikke avklart når enda), og lansere det digitale infosenteret vi nå jobber på spreng med å fylle med stoff. Det blir også viktig å kartlegge muligheter for støtte og tilskudd, og utvikle prosjektsøknader for å sikre videre økonomi for vårt arbeid. Vi planlegger også en ungdomskonferanse som erstatning for den som skulle ha vært under landskonferansen. 

 

I sommer arrangeres verdenskongressen for Down syndrom i Skottland. Det er tre- fire personer som er delegater fra NNDS, de vil rapportere mye spennende fra konferansen. Styret vil videreføre det gode arbeidet det forrige styret gjorde, jobbe hardt for formålet vårt med å samle og spre informasjon om Downs syndrom og håper alle medlemmer bidrar med innspill til det dere mener er viktig å prioritere framover. Vi ønsker også nye medlemmer hjertelig velkommen! 

 

Gode hilsener fra det nye styret

Ved sekretær Karianne Hjørnevik Nes